Vývoj batolete: druhý rok

První rok se nesl zejména v oblasti zdokonalování fyzických dovedností, z pohledu psychického vývoje se dítě učilo koordinovat práci svalů, rozumět řeči (pasivně zná několik desítek slov, rozumí tomu, co říkáte), rozvinulo si hrubou motoriku, schopnost manipulovat s předměty. Ale co ho čeká v roce druhém?

 

Vývoj ve 2. roce života ještě více kráčí svým vlastním tempem, než tomu bylo dosud.  Níže uvedené rozdělení je tedy opravdu jen orientační. Důležité je to, co dítě umí na konci batolecího období, tedy ve 3 letech.

 

13. měsíc

Dítě umí stát, pomalu zkouší experimentovat s chůzí ve volném prostou. Umí se samo krmit rukama. A tak mu podáváním jídla do ruky pomáháte trénovat jemnou motoriku.

Děti ve věku kolem 1 roku rády odhazují věci, hlavně ze stolu na zem, z jídelní židličky apod. Dělají to proto, že si potřebují ověřit třetí rozměr prostoru. Pozorováním padajícího předmětu rozšiřují svoji prostorovou představivost a odhad vzdálenosti.

Krátce po dovršení jednoho roku dítě začíná chápat slovo „ne.“ A má poměrně velkou pasivní slovní zásobu, věci neumí pojmenovat (aktivně používá jen 2-3 slova), ale významu běžných slov již rozumí. Pokud vám chce dát najevo náklonnost, silně vás obejme nebo přitiskne tvář na tvář.

 

15. měsíc

Dítě leze bez pomoci po schodech. Umí se ze stoje posadit a bez opory zase vstát. Chůze je ještě trochu vratká a vrávoravá, každý krok je jinak dlouhý a jde trochu jiným směrem.

Dítě ve věku 15m by mělo umět samo pít z hrnku nebo ze skleničky. Mělo by umět postavit věž ze 3 kostek, obracet stránky v knize, ale tenkých stránek vezme více najednou. Pokud je účastno konverzace, snaží se do ní vstupovat. Používá vlastní „řeč“ – kombinaci neverbálních gest a zvuků, které jeho blízcí obvykle rozumí,  a je schopno se s nimi s její pomocí dorozumívat. Jeho aktivní slovní zásoba dosahuje přibližně 6 smysluplných slov.

 

18. měsíc

Osmnáctiměsíční dítě dokáže jít  po schodech bez cizí pomoci, i pokud se může přidržovat zdi nebo zábradlí. Je schopno chodit pozadu, chůze je již rovnoměrná, vyzrálá.

Uvědomuje si, že potřebuje na nočník a umí tuto potřebu s rodiči již „vykomunikovat“. Je tedy čas jej „odplenkovat“.

Dítě by mělo být schopno postavit věž z 5 kostek, už je schopno držet v ruce pastelku a čmárat s ní po papíru. Pastelku a tužku svírá v celé dlani.  Jemná motorika je natolik dokonalá, že je batole schopno se samo najíst a napít. A učí se oblékat se, postupně je schopno si samo obléci ponožky atd.

 

20. měsíc

Dítě už je zdatným chodcem, nedělá mu problém chůze po schodech, prudké změny směru i zastavení. Dokáže chvilku stát na jedné noze, aniž by se muselo přidržovat. To mu umožní třeba kopat do míče. Slovní zásoba je v tomto věku již poměrně rozvinutá, čítá od 30 do 100 aktivně používaných slov. Dokáží odpovědět na jednoduché otázky, rozumí pojmu „moje“ a uvědomují si vlastnictví věci – batolata v tomto věku poměrně nerada půjčují hračky.

 

22. měsíc

Před dovršením 2. roku si děti začínají uvědomovat plynoucí čas, začínají rozumět pojmům zítra a včera. Avšak slovem „včera“ označují minulost celkově, slovem „zítra“ zase budoucnost, na níž se těší. Začínají používat věty, zatím jen dvouslovné, a s jejich pomocí popisovat svoji činnost.

Dítě by mělo být schopno přetáčet v knize i jemné stránky po jedné,  aniž by je roztrhalo. Také by si mělo umět otevřít dveře zavřené na kliku. Dále by mělo umět zapnout a rozepnout zip.

 

24. měsíc

Děti ve věku 2 let obvykle rády tancují a poskakují při hudbě. Je to proto, že se již naučily vnímat rytmus. Pohybové schopnosti jsou u „dvouleťáka“ na takové úrovni, že je schopno samo běhat, umí udělat dřep, ze sedu si umí stoupnout bez opory o zem nebo jiný předmět.

Dítě zná přibližně 250 slov, používá jednoduché věty, o sobě mluví ve třetí osobě, ale říká si jménem.  Pomalu přichází období otázky: „Proč?“

 

Druhý rok je pro vaše děťátko klíčový z hlediska rozvoje řeči, jemné motoriky a logických schopností. Ve věku 2 let je patrná povaha člověka. Už víte, jestli je váš potomek usměvavý pohodář, nebo zamyšlený puntičkář. Můžete odhadnout, jestli je cholerik, nebo flegmatik. Všechny povahové rysy budou vystupovat čím dál jasněji, jak se bude u dítěte utvářet vědomí vlastního já.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *