Jak učit miminko mluvit

Řekni: „máma“ a „táta“. Vývoj řeči miminek, jakkoliv je mu dobré nechat volný průběh, lze podpořit vhodně zvolenými aktivitami. Jak učit miminko mluvit a naučit ho první slovo?

 

První slovo miminka a co mu předchází

Pro začátek je nutné si uvědomit, že nic ve vývoji miminka se neděje izolovaně a samostatně. Každá dovednost, kterou miminko získá, každý pokrok je výsledkem rozvoje několika dovedností najednou. Dále je nutné mít na paměti, že vývoj každého miminka má své tempo a svůj čas.

Okamžik, kdy batole řekne své první slovo je pro rodinu výjimečný. Obvykle přichází kolem 1.roku miminka. Jenže on to není jen jeden moment, který prostě přišel z ničeho nic. Za prvním slovem je celoživotní práce malého tvorečka. Hodiny a hodiny procvičování, stovky pokusů. Obrovský vývoj mozku, který přes počáteční pokusy vyjádřit se, jednoho dne rozluští kód používaný zdejší kulturou k dorozumívání, a najednou je to tady… PRVNÍ SLOVO.

 

Samostatnou hrou k šikovnému batoleti

Jednou z nejdůležitějších věcí pro miminko je hra. Prostřednictvím hry se učí vzorce chování, rozvíjí své rozumové schopnosti, emoce a také fantazii. Dnes máme tendenci miminka neustále opečovávat, hrát si s nimi, nosit je a poutat do různých sedaček a houpátek, a já nevím, kam ještě. Všechno tohle je pro miminko důležité, ale nesmí toho být moc. Miminko musí dostat pro svůj vývoj dostatek prostoru, a to jak fyzického, tak mentálního. Miminko si potřebuje od samého narození hrát samo a neorganizovaně, naprosto volně. Psychiatr Radkin Honzák hovoří o dětské hře s klacíkem a… (doplňte dle svého uvážení).

Je velký rozdíl mezi tím, když necháte miminko samo na dece s dostatkem hraček, které ho zajímají, ale nikdo mu je nepodá, takže si je musí samo nalézt, vymyslet, co s nimi bude dělat, a jak se k nim dostane. Umíte si představit, kolik je to pro toho malého človíčka práce? O mnoho více než, když vedle sedí máma, neustále něco organizuje, podává, vysvětluje. A miminko je jen divákem, jenž to celé sleduje, sice možná se zájmem, ale jen sleduje. Když dáme miminku dostatek prostoru pro rozvoj kognitivních schopností, předurčujeme tím i dobré podmínky pro vývoj řeči.

 

Nechte miminko mluvit jeho řečí

Miminko začne naprosto samostatně žvatlat, vydávat zvuky, pokoušet se nám sdělit své pocity, dojmy a poznatky. A naším jediným úkolem je, ho v tom podpořit. Snažit se mu porozumět. Naslouchat mu, nechat ho ať mluví. To nejhorší, co můžeme udělat, je mluvit za něj. Opravovat ho, neustále něco vyprávět a nedat mu prostor pro odezvu. Řeč je u malých miminek plachá a snadno ji zaženeme svými větami.

 

S dětmi do 1 roku mluvte prostřednictvím zvukomalebných slov

Je to proto, že zvukomalebná slova odrážejí zvuky z reality, a miminko si je snadno spojí s konkrétním dějem. Takže, když hodí lahvičku na zem. Řekněte prostě jen „Bác!“ Nejprve na vás bude zvídavě koukat a trénovat porozumění, časem se „Bác!“ naučí říkat samo. A to je nejlepší cesta ke složitějším slovům.

 

S dětmi ve věku 1 roku mluvte ve dvouslovných větách

Kolem 1 roku už děti umí pár slov, která aktivně používají. V tomto věku jedním výrazem označují obvykle celou skupinu věcí. Takže „Haf-haf“ není jen pes, ale všechno čtyřnohé, chlupaté, přibližně stejné velikosti. Od ovečky po houpacího koně. Nutno také podotknout, že nádherná fantazie dětí v batolecím věku neumožňuje uchopit rozdíl mezi živou a neživou věcí. Pokud je miminko ve fázi používání základních slov, přichází čas, kdy bychom měli na děti mluvit ve dvouslovných větách tvořených zvukomalebným slovem a slovesem. Řekneme třeba.“Táta-pápá“ a je jasné, že otec odchází na fotbal. Pokud by vám tato fáze dělala potíže, doporučuji seriál Teletubbies, jako lekce konverzace s dětmi kolem 1. roku věku, je naprosto nedocenitelný.

 

S dětmi kolem 2 let začněte mluvit v celých větách

V tomto věku již docela dobře rozumí větě o 4 slovech. Snadno porozumí sdělení, kdo co dělal, kde to dělal, a jakou měla použitá věc barvu. Samy se však vyjadřují ve větách zmiňovaných Teletubbies. Na 3-leté miminko už můžete v klidu mluvit v souvětích, ono by vám mělo ve větách odpovídat. Užívejte si toto krásné období, v dalších letech už papulku nezavřou. 🙂

Je to jednoduché, buďte miminku průvodcem, nechte mu prostor pro samostatnou hru a samostatné pokusy o vyjádření se. Zároveň dejte dětem dostatek řečových stimulů, aby si budovaly pasivní slovní zásobu – čtěte jim, říkejte říkanky, prohlížejte si knížky. Všechny tyto činnosti lze dělat v podstatě od narození. Samozřejmě půlroční miminko těžko bude soustředěně poslouchat pohádku o Popelce. Ale říkanku s tleskáním nebo ukazováním v pohodě zvládne.

 

 

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *